Biz bir vaqtning o'zida bir xil tanlov organida shaxsiy yoki guruhga asoslangan tanlov jarayonlarini amalga oshirish imkoniyatiga egamiz. Misol uchun, 2022-yil noyabr oyida, ITO prezidentlik saylovlaridan so‘ng darhol ITOga a’zo bo‘lgan professional palatalar uchun prezidentlik saylovlari 5 kundan so‘ng turli saylov qutilarida bo‘lib o‘tdi. VOITERM Raqamli Tanlov tizimi sifatida biz turli odamlar yoki guruhlarga, agar ular bir xil tanlovda bo'lsa, bir xil qurilmada tanlashga ruxsat berish sharafiga egamiz.

VOITERM raqamli saylov tizimidan xalqaro jo‘natish uchun bojxona darvozalarida foydalanish hech bo‘lmaganda bo‘lajak mahalliy saylovlarda juda yaxshi misol bo‘lishi mumkin.

Prezidentlik, Turkiya Buyuk Millat Majlisi parlament saylovlari, mahalliy hokimiyat saylovlari, kasb-hunar palatalari, sanoat palatalari, partiya prezidentlik saylovlari, sport klublari va federatsiya prezidentlik saylovlari... va hokazo. Bir so‘z bilan aytganda, biz kompaniya sifatida yurtimiz va xalqimiz uchun xizmat qilishga tayyormiz.