Voiterm, demokratik gatnaşygy artdyrmak we saýlaw proseslerini ygtybarly dolandyrmak üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak arkaly saýlaw prosesini üýtgedýär. Voiterm tarapyndan hödürlenýän dürli howpsuzlyk çäreleri, şahsyýeti barlamak usullary we sesleri aç-açan sanamak amallary demokratiýa bolan ynamy artdyrýar. Şeýle hem, ses bermek prosesini has çalt we elýeterli etmek bilen demokratik gatnaşmagy höweslendirýär. Voitermiň geljekdäki demokratik proseslere ýetirýän täsirlerini ýakyndan gözden geçirip, demokratik gymmatlyklary gorap saklamak bilen tehnologiýanyň güýjüni nädip ulanyp boljakdygyny öwreneris.