“VOITERM” -iň baş müdiri Cengiz Pişirici, Sputnik radiosynda Serhat Aýanyň hödürlän “Täze zatlar gollanma” programmasynyň göni ýaýlymy boldy! Maksatnamada VOITERM-iň täze taslamalary, pudakdaky häzirki ösüşler we geljekki meýilnamalar barada gyzykly söhbetdeşlik geçirildi.

Gepleşigi diňlemek we jikme-jiklikleri öwrenmek üçin aşakdaky wideo baglanyşygyna girip bilersiňiz:

https://www.youtube.com/watch?v=i2cAC3MVjyo&ab_channel=voiterm