Voiterm është një teknologji inovative e votimit e krijuar për të siguruar sigurinë maksimale në proceset demokratike dhe proceset e votimit duke vendosur standarde të larta në siguri. Voiterm rrit sigurinë në nivelin më të lartë falë një sistemi të koduar të mesazheve me qark të mbyllur të pajisur me masa sigurie kundër ndërhyrjeve të jashtme.

Përparësitë E Sigurisë Së Voiterm

1. Zgjidhje Gjithëpërfshirëse Të Sigurisë

Voiterm ofron një infrastrukturë gjithëpërfshirëse të sigurisë për të siguruar sigurinë në çdo fazë. Të gjithë komponentët, përfshirë softuerin, harduerin dhe kanalet e komunikimit, janë projektuar me përpikëri për siguri.

2. Mbrojtja Nga Ndërhyrjet E Huaja

Voiterm përdor një sistem të qarkut të mbyllur të projektuar posaçërisht për të parandaluar ndërhyrjet e jashtme. Në këtë mënyrë, ai siguron mbrojtje kundër të gjitha llojeve të rreziqeve që mund të vijnë nga jashtë dhe siguron procesin e votimit.

3. Mesazhe Të Koduara

Kur ka nevojë për të komunikuar gjatë procesit të votimit, Voiterm përdor mesazhe të koduara në një mënyrë të sigurt. Në këtë mënyrë, çdo mesazh dhe komunikim sigurohet dhe mbrohet nga aksesi i paautorizuar.

4. Siguria E Softuerit

Voiterm miraton praktika të sigurta të zhvillimit të softuerit për të minimizuar dobësitë e sigurisë. I pajisur me softuer që përputhet me standardet e azhurnuara të sigurisë, Voiterm siguron një mbrojtje të fortë kundër sulmeve kibernetike.

Voiterm është i fokusuar në misionin e sigurimit të besueshmërisë në proceset demokratike dhe proceset e votimit duke maksimizuar sigurinë. Falë mesazheve të koduara me qark të mbyllur dhe masave gjithëpërfshirëse të sigurisë, Voiterm po hedh themelet për zgjedhje të besueshme dhe transparente për shoqëritë demokratike duke vendosur standarde të reja për teknologjinë e votimit të sigurt.