Voiterm është një teknologji inovative e votimit që synon të bëjë proceset e votimit me shumë opsione më efikase dhe ekonomike duke ulur ndjeshëm kostot e personelit dhe shpenzimeve në krahasim me metodat tradicionale të votimit.

Përparësitë E Ofruara Nga Voiterm

1. Reduktimi I Kostove Të Personelit

Voiterm kërkon më pak staf sesa numërimi manual i votave dhe proceset e organizimit. Sistemi elektronik i votimit minimizon nevojën për personel duke punuar me procese të automatizuara, duke siguruar kështu kursime serioze në kostot e personelit për ndërmarrjet dhe institucionet.

2. Reduktimi I Kostove Të Shpenzimeve

Ndërsa proceset tradicionale të votimit sjellin me vete shpenzime të tilla si letra, shtypja dhe logjistika, Voiterm minimizon këto shpenzime sepse është një teknologji e bazuar në një platformë dixhitale. Shpenzimet e përgjithshme zvogëlohen ndjeshëm ndërsa përdorimi i letrës dhe nevojat logjistike zvogëlohen.

3. Shpejtësia dhe Efikasiteti

Voiterm lejon që rezultatet të merren më shpejt duke digjitalizuar procesin e votimit me shumë opsione. Punon më shpejt në krahasim me operacionet manuale dhe jep rezultate në çast, gjë që lejon një proces përzgjedhjeje efikase dhe efikase.

Me këto ulje të ndjeshme të kostove të personelit dhe shpenzimeve, Voiterm synon të kontribuojë në forcimin e proceseve demokratike duke ofruar një zgjidhje votimi ekonomike dhe efektive për organizatat.