Ne kemi aftësinë për të kryer procese përzgjedhjeje personale ose të bazuara në grup brenda të njëjtit organ përzgjedhës në të njëjtën kohë. Për shembull, në nëntor 2022, menjëherë pas zgjedhjeve presidenciale të ITO-s, 5 ditë më vonë, në kuti të ndryshme votimi u mbajtën zgjedhjet presidenciale për dhomat profesionale të lidhura me ITO-n. Si Sistemi i përzgjedhjes dixhitale VOITERM, ne kemi privilegjin të lejojmë njerëz ose grupe të ndryshme të bëjnë zgjedhje në të njëjtën pajisje, me kusht që të jenë në të njëjtën përzgjedhje.

Përdorimi i Sistemit Dixhital Zgjedhor VOITERM në portat doganore për nisjet ndërkombëtare mund të jetë një shembull shumë i mirë, të paktën në zgjedhjet e ardhshme lokale.

Presidenciale, zgjedhjet parlamentare të Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë, zgjedhjet e qeverisjes vendore, dhomat profesionale, dhomat e industrisë, zgjedhjet presidenciale partiake, zgjedhjet presidenciale të klubeve sportive dhe federatës... etj. Me pak fjalë, si kompani, ne jemi të gatshëm t'i shërbejmë vendit dhe popullit tonë.