Në kërkimet tona përpara se të fillonim Sistemin Dixhital Zgjedhor VOITERM, pamë se aparatura të prodhuara sipas kushteve teknologjike të kohës përdoreshin në Amerikë, Zvicër, Estoni, Indi dhe Brazil dhe i kemi ekzaminuar.

Të dhënat e përpiluara nga Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore tregojnë se 79% e 173 vendeve nuk përdorin sisteme elektronike të votimit. Ndërsa 29 vende u zbuluan se përdornin sisteme të votimit elektronik në zgjedhjet kombëtare të detyrueshme politikisht, u vu re se kalimi në votim elektronik në zgjedhjet rajonale ishte përfunduar në 18 vende.

Ne vendosëm të hartojmë një rrugë tjetër për veten tonë duke hulumtuar strukturën sociologjike dhe gjeografike të vendit tonë dhe problemet që përjetojnë vendet e tjera.

E drejta për të votuar dhe për t'u zgjedhur është një nga themelet e demokracisë. Për sa kohë të ekzistojë njerëzimi, do të ketë nevojë për procese votimi të sigurta, të shpejta dhe transparente. Në këtë pikë, si VOITERM, ne kemi zhvilluar sistemin e parë elektronik zgjedhor me qark të mbyllur në Turqi, me qëllim që të kapë kohën duke kombinuar të drejtën për të votuar dhe për t'u zgjedhur me teknologjinë moderne dhe për të ofruar një zgjidhje që lehtëson proceset zgjedhore për përfitim i gjithë njerëzimit.