Risitë që Voiterm ka sjellë në demokraci, transformimet teknologjike në proceset zgjedhore dhe efektet e këtyre transformimeve në proceset demokratike do të shqyrtohen në detaje. Duke treguar se Si Voiterm përfiton nga sistemet e sigurta të verifikimit të identitetit, transparenca dhe aksesueshmëria në proceset e numërimit të votave, ne do të përqendrohemi në rolin e tij kritik në rritjen e pjesëmarrjes demokratike. Përveç kësaj, ne do të diskutojmë në thellësi kontributet E Voiterm në demokraci, duke parashikuar ndikimin e saj të mundshëm në proceset demokratike në të ardhmen.