Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om persoonlijke of groepsgebaseerde verkiezingstransacties uit te voeren binnen hetzelfde verkiezingsorgaan. Bijvoorbeeld, in 2022 november, direct na de ITO presidentsverkiezing, werden de presidentsverkiezingen van de professionele kamers aangesloten bij ITO 5 dagen later gehouden in verschillende stembussen. Als VOITERM Digitaal Verkiezingssysteem hebben we het voorrecht om verschillende mensen of groepen verkiezingen te laten houden op hetzelfde apparaat, mits het om dezelfde verkiezing gaat. 

In ieder geval bij de komende lokale verkiezingen kan het gebruik van VOITERM Digitaal Verkiezingssysteem bij douanepoortjes voor internationale uitgangen een heel goed voorbeeld zijn. 

Presidentsverkiezingen, verkiezingen voor plaatsvervangers van TBMM, verkiezingen voor lokale besturen, professionele kamers, kamers van industrie, presidentsverkiezingen van partijen, presidentsverkiezingen van sportclubs en federaties ... enz. Kortom, als bedrijf staan we klaar om ons land en onze mensen te dienen.