Воитерм е иновативна технологија за гласање дизајнирана да обезбеди максимална безбедност во демократските процеси и процесите на гласање со поставување високи стандарди во безбедноста. Воитерм ја зголемува безбедноста на највисоко ниво благодарение на шифрираниот систем за пораки со затворено коло опремен со безбедносни мерки против надворешни пречки.

Безбедносните Предности На Воитерм

1. Сеопфатни Безбедносни Решенија

Воитерм нуди сеопфатна безбедносна инфраструктура за да обезбеди безбедност во секоја фаза. Сите компоненти, вклучувајќи софтвер, хардвер и комуникациски канали, се прецизно дизајнирани за безбедност.

2. Заштита Од Странско Мешање

Воитерм користи специјално дизајниран систем за затворено коло за да спречи надворешни пречки. На овој начин, обезбедува заштита од сите видови опасности што можат да доаѓаат однадвор и го обезбедува процесот на гласање.

3. Шифрирана Порака

Кога има потреба од комуникација за време на процесот на гласање, Воитерм користи шифрирани пораки на безбеден начин. На овој начин, секоја порака и комуникација е обезбедена и заштитена од неовластен пристап.

4. Безбедност На Софтвер

Воитерм усвојува безбедни практики за развој на софтвер за да ги минимизира безбедносните пропусти. Опремен со софтвер кој е во согласност со ажурираните безбедносни стандарди, Воитерм обезбедува силна одбрана од сајбер напади.

Воитерм е фокусиран на мисијата да обезбеди сигурност во демократските процеси и процесите на гласање со максимизирање на безбедноста. Благодарение на шифрираните пораки со затворено коло и сеопфатните безбедносни мерки, Воитерм ги поставува темелите за сигурни и транспарентни избори за демократските општества со поставување нови стандарди за безбедна технологија за гласање.