Воитерм е иновативна технологија за гласање која има за цел да ги направи процесите на гласање со повеќе опции поефикасни и поекономични со значително намалување на трошоците за персоналот и трошоците во споредба со традиционалните методи на гласање.

Предностите Обезбедени Од Воитерм

1. Намалување На Трошоците За Персонал

Воитерм бара помалку персонал отколку рачно броење гласови и процеси на организација. Електронскиот систем за гласање ја минимизира потребата за персонал со работа со автоматизирани процеси, со што се обезбедуваат сериозни заштеди во трошоците за персонал за претпријатијата и институциите.

2. Намалување На Трошоците

Додека традиционалните процеси на гласање носат со себе трошоци како хартија, печатење и логистика, Воитерм ги минимизира овие трошоци бидејќи е технологија базирана на дигитална платформа. Општите трошоци се значително намалени бидејќи употребата на хартија и потребите за логистика се намалуваат.

3. Брзина и Ефикасност

Воитерм овозможува резултатите да се добијат побрзо со дигитализирање на процесот на гласање со повеќе опции. Работи побрзо во споредба со рачните операции и дава резултати веднаш, што овозможува ефикасен и ефикасен процес на селекција.

Со овие значителни намалувања на трошоците за персонал и трошоци, Воитерм има за цел да придонесе за зајакнување на демократските процеси преку обезбедување економично и ефективно решение за гласање за организациите.