Имаме можност да спроведуваме процеси на селекција лично или групно во исто тело за селекција во исто време. Да дадеме пример, во ноември 2022 година, веднаш по претседателските избори на ИТО, 5 дена подоцна, во различни гласачки кутии се одржаа претседателски избори за професионални комори поврзани со ИТО. Како систем за дигитална селекција VOITERM, ја имаме привилегијата да им дозволиме на различни луѓе или групи да прават селекции на ист уред, под услов да се во истиот избор.

Користењето на дигиталниот изборен систем VOITERM на царинските порти за меѓународни поаѓања може да биде многу добар пример, барем на претстојните локални избори.

Претседателски, парламентарни избори на Големото национално собрание на Турција, избори за локална самоуправа, професионални комори, индустриски комори, партиски претседателски избори, спортски клубови и претседателски избори на федерацијата... итн. Накратко, како компанија сме подготвени да и служиме на нашата земја и на нашиот народ.