Во нашето истражување пред да започне дигиталниот изборен систем VOITERM, видовме дека уредите произведени според тогашните технолошки услови се користеле во Америка, Швајцарија, Естонија, Индија и Бразил и ги испитавме.

Податоците собрани од Меѓународниот институт за демократија и изборна помош покажуваат дека 79% од 173 земји не користат електронски системи за гласање. Додека беше откриено дека 29 земји користат електронски системи за гласање на политички обврзувачките национални избори, беше забележано дека транзицијата кон електронско гласање на регионалните избори е завршена во 18 земји.

Решивме да зацртаме поинаков пат за себе истражувајќи ја социолошката и географската структура на нашата земја и проблемите што ги доживуваат другите земји.

Правото да се гласа и да се биде избран е еден од темелите на демократијата. Се додека постои човештвото, ќе има потреба од безбедни, брзи и транспарентни процеси на гласање. Во овој момент, како VOITERM, го развивме првиот затворен електронски изборен систем во Турција со цел да се израмни времето преку комбинирање на правото на глас и да се биде избран со модерна технологија и да понудиме решение што ги олеснува изборните процеси за корист на целото човештво.