Иновациите што Воитерм ги донесе во демократијата, технолошките трансформации во изборните процеси и ефектите од овие трансформации врз демократските процеси ќе бидат детално испитани. Ние ќе се фокусираме на критичната улога на Воитерм во зголемувањето на демократското учество покажувајќи како има корист од безбедните системи за верификација на идентитетот, транспарентноста и пристапноста во процесите на броење гласови. Покрај тоа, ќе разговараме во длабочина за придонесите на Воитерм во демократијата, предвидувајќи го неговото потенцијално влијание врз демократските процеси во иднина.