החידושים שהביא ויטרם לדמוקרטיה, התמורות הטכנולוגיות בתהליכי הבחירות וההשפעות של התמורות הללו על תהליכים דמוקרטיים ייבחנו בפירוט. אנו נתמקד בתפקיד הקריטי של ויטרם בהגדלת ההשתתפות הדמוקרטית על ידי הצגת האופן שבו היא מרוויחה ממערכות אימות זהות מאובטחות, שקיפות ונגישות בתהליכי ספירת הקולות. בנוסף, נדון לעומק בתרומתו של ויטרם לדמוקרטיה, תוך ציפייה להשפעתה הפוטנציאלית על תהליכים דמוקרטיים בעתיד.