ויטרם משנה את תהליך הבחירות באמצעות טכנולוגיה מודרנית כדי להגדיל את ההשתתפות הדמוקרטית ולנהל בבטחה תהליכי בחירות. אמצעי אבטחה שונים, שיטות אימות זהות ותהליכי ספירת קולות שקופים המוצעים על ידי וויטרם מגבירים את האמון בדמוקרטיה. במקביל, היא מקדמת השתתפות דמוקרטית על ידי האצת תהליך ההצבעה והפיכתו לנגיש יותר. על ידי בחינה מדוקדקת של ההשלכות של ויטרם על תהליכים דמוקרטיים עתידיים, נחקור כיצד נוכל לרתום את כוחה של הטכנולוגיה תוך הגנה על ערכים דמוקרטיים.