Voiterm yhdistää demokraattisen osallistumisen ja vaaliprosessin hallinnan nykyaikaisella teknologialla. Voitermin tarjoamat erilaiset turvatoimet, henkilöllisyyden vahvistusmenetelmät ja avoin ääntenlaskuprosessi lisäävät luottamusta demokratiaan. Samalla se nopeuttaa äänestysprosessia ja tekee siitä helpommin saavutettavan, edistäen demokraattista osallistumista. Tarkastelemalla tarkemmin Voitermin tulevaisuuden vaikutuksia demokraattisiin prosesseihin, voimme löytää tapoja hyödyntää teknologian voimaa säilyttäen samalla demokraattiset arvot.