Ennen VOITERM-digitaalisen vaalijärjestelmän käynnistämistä tekemässämme tutkimuksessa huomasimme, että silloisten teknisten olosuhteiden mukaisesti tuotettuja laitteita käytettiin Amerikassa, Sveitsissä, Virossa, Intiassa ja Brasiliassa, ja otimme ne huomioon. 

Kansainvälisen demokratia- ja vaaliavustusinstituutin (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) keräämien tietojen mukaan 79 prosenttia 173 maasta ei käytä sähköisiä äänestysjärjestelmiä. Sähköisiä äänestysjärjestelmiä on havaittu käytettävän 29 maassa poliittisesti sitovissa kansallisissa vaaleissa, ja 18 maassa on siirrytty sähköiseen äänestykseen aluevaaleissa. 

Päätimme viitoittaa itsellemme erilaisen tien tutkimalla maamme sosiologista ja maantieteellistä rakennetta sekä muiden maiden kokemia ongelmia. 

Oikeus äänestää ja tulla valituksi on yksi demokratian kulmakivistä. Niin kauan kuin ihmiskunta on olemassa, tarvitaan turvallisia, nopeita ja avoimia äänestysprosesseja. Tässä vaiheessa olemme VOITERMinä kehittäneet Turkin ensimmäisen suljetun piirin sähköisen äänestysjärjestelmän, jotta voisimme pysyä ajan tasalla yhdistämällä oikeuden valita ja tulla valituksi nykyaikaiseen tekniikkaan ja tarjotaksemme ratkaisun, joka helpottaa vaaliprosesseja koko ihmiskunnan hyväksi.