Samalla meillä on mahdollisuus suorittaa henkilökohtaisia tai ryhmäkohtaisia vaalitapahtumia samassa vaalitoimielimessä. Esimerkiksi vuonna 2022 marraskuussa, heti ITO:n presidentinvaalien jälkeen, ITO:n alaisuudessa toimivien ammattikamarien presidentinvaalit pidettiin 5 päivää myöhemmin eri vaalihuoneistoissa. VOITERM Digital Election System -järjestelmänä meillä on etuoikeus siihen, että eri henkilöt tai ryhmät voivat tehdä vaalit samassa laitteessa, kunhan ne ovat samassa vaalissa. 

Ainakin tulevissa kunnallisvaaleissa VOITERM Digital Election Systemin käyttö kansainvälisten poistumisten tulliporteilla voi olla erittäin hyvä esimerkki. 

Puheenjohtajavaalit, TBMM:n varapuheenjohtajavaalit, kunnallisvaalit, ammatti- ja elinkeinokamarit, puolueen puheenjohtajavaalit, urheiluseurojen ja liittojen puheenjohtajavaalit ... jne. Lyhyesti sanottuna olemme yrityksenä valmiita palvelemaan maatamme ja kansaamme.