Cengiz Pişirici، مدیر کل VOITERM مهمان برنامه راهنمای چیزهای جدید بود که توسط سرهات آیاان در رادیو اسپوتنیک پخش می شد! در این برنامه گفتگوی لذت بخشی در مورد پروژه های جدید VOITERM، تحولات جاری در این بخش و برنامه های آینده انجام شد.

برای گوش دادن به کل مکالمه و اطلاع از جزئیات می توانید به لینک ویدیوی زیر مراجعه کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=i2cAC3MVjyo&ab_channel=voiterm