Το Voiterm είναι μια καινοτόμος τεχνολογία ψηφοφορίας που στοχεύει να καταστήσει τις διαδικασίες ψηφοφορίας πολλαπλών επιλογών πιο αποτελεσματικές και οικονομικές μειώνοντας σημαντικά το κόστος προσωπικού και εξόδων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους ψηφοφορίας.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η Voiterm

1. Μείωση του κόστους προσωπικού

Το Voiterm απαιτεί λιγότερο προσωπικό από τη χειροκίνητη καταμέτρηση ψήφων και τις διαδικασίες οργάνωσης. Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ελαχιστοποιεί την ανάγκη για προσωπικό δουλεύοντας με αυτόματες συναλλαγές, παρέχοντας έτσι σοβαρή εξοικονόμηση κόστους προσωπικού για επιχειρήσεις και ιδρύματα.

2. Μείωση του κόστους εξόδων

Ενώ οι παραδοσιακές διαδικασίες ψηφοφορίας φέρνουν μαζί τους έξοδα όπως χαρτί, εκτύπωση και εφοδιαστική, η Voiterm ελαχιστοποιεί αυτά τα έξοδα επειδή είναι μια τεχνολογία που βασίζεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Τα γενικά έξοδα μειώνονται σημαντικά καθώς μειώνεται η χρήση χαρτιού και οι ανάγκες εφοδιαστικής.

3. Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα

Το Voiterm επιτρέπει την ταχύτερη επίτευξη των αποτελεσμάτων με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας ψηφοφορίας πολλαπλών επιλογών. Λειτουργεί γρηγορότερα έναντι των χειρωνακτικών διαδικασιών και παραδίδει τα αποτελέσματα αμέσως, το οποίο επιτρέπει μια αποδοτική και αποδοτική διαδικασία επιλογής.

Με αυτές τις σημαντικές μειώσεις στο κόστος προσωπικού και εξόδων, η Voiterm στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών παρέχοντας μια οικονομική και αποτελεσματική λύση ψηφοφορίας για τους οργανισμούς.