Το Voiterm θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου σχετικά με τις τεχνολογικές καινοτομίες που μεταφέρουν την εμπειρία της ψηφοφορίας στο μέλλον και τον αντίκτυπο αυτών των καινοτομιών στις εκλογικές διαδικασίες. Θα διερευνήσουμε πώς η Voiterm ενσωματώνει καινοτομίες όπως ασφαλή συστήματα ψηφοφορίας στο Διαδίκτυο, διαδικασίες καταμέτρησης ψήφων που υποστηρίζονται από τεχνολογία blockchain και φιλικές προς το χρήστη διεπαφές. Επιπλέον, θα εξηγήσουμε λεπτομερώς τη συμβολή της τεχνολογίας στη Δημοκρατία, προβλέποντας το όραμα της Voiterm για την αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής και τις επιπτώσεις της στις μελλοντικές δημοκρατικές διαδικασίες.