Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε πριν ξεκινήσουμε το ψηφιακό εκλογικό σύστημα VOITERM, είδαμε ότι οι συσκευές που κατασκευάζονταν σύμφωνα με τις τεχνολογικές συνθήκες της εποχής χρησιμοποιούνταν στην Αμερική, την Ελβετία, την Εσθονία, την Ινδία και τη Βραζιλία και τις λάβαμε υπόψη μας. 

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια δείχνουν ότι το 79% των 173 χωρών δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας. Διαπιστώθηκε ότι 29 χώρες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας στις πολιτικά δεσμευτικές εθνικές εκλογές, ενώ 18 χώρες έχουν ολοκληρώσει τη μετάβαση στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στις περιφερειακές εκλογές. 

Αποφασίσαμε να χαράξουμε έναν διαφορετικό δρόμο για εμάς, ερευνώντας την κοινωνιολογική και γεωγραφική δομή της χώρας μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες. 

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας. Όσο υπάρχει η ανθρωπότητα, θα χρειάζονται ασφαλείς, γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες ψηφοφορίας. Σε αυτό το σημείο, ως VOITERM, αναπτύξαμε το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας κλειστού κυκλώματος της Τουρκίας προκειμένου να συμβαδίσουμε με την εποχή συνδυάζοντας το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με τη σύγχρονη τεχνολογία και να προσφέρουμε μια λύση που διευκολύνει τις εκλογικές διαδικασίες προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.