Θα εξεταστούν λεπτομερώς οι καινοτομίες που έφερε η Voiterm στη δημοκρατία, οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί στις εκλογικές διαδικασίες και οι επιπτώσεις αυτών των μετασχηματισμών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Θα επικεντρωθούμε στον κρίσιμο ρόλο της Voiterm στην αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής, δείχνοντας πώς επωφελείται από ασφαλή συστήματα επαλήθευσης ταυτότητας, διαφάνεια και προσβασιμότητα στις διαδικασίες καταμέτρησης ψήφων. Επιπλέον, θα συζητήσουμε σε βάθος τη συμβολή του Voiterm στη Δημοκρατία, προβλέποντας τον πιθανό αντίκτυπό του στις δημοκρατικές διαδικασίες στο μέλλον.