Χωρίσαμε το ψηφιακό εκλογικό σύστημα VOITERM σε 2 μέρη: τη συσκευή ψηφοφορίας και τον διακομιστή όπου βρίσκεται το σύστημα διαχείρισης και καταγραφής. 

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη σκέψη μας σε μία μόνο συσκευή. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αστοχία της συσκευής και ο βανδαλισμός, αποφασίσαμε για έναν διακομιστή όπου μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Ο ψηφοφόρος οδηγείται στην οθόνη επιλογής υποψηφίου σαρώνοντας τον κωδικό barcode (όπως ταυτότητα TR, κάρτα μέλους με γραμμωτό κώδικα) στη συσκευή. Μόλις ο ψηφοφόρος ψηφίσει έναν υποψήφιο, ο εκτυπωτής της συσκευής αναφέρει τις πληροφορίες του υποψηφίου που ψήφισε σε χαρτί. Ποιος ψήφισε ποιον δεν ταυτοποιείται ποτέ. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται επίσης στον ψηφιακό διακομιστή. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπονται οι διπλές ψήφοι, ενώ η ασφάλεια των εκλογών και των ψηφοφόρων εξασφαλίζεται με αλγόριθμους κρυπτογράφησης που είναι αποδεκτοί από την τεχνολογία και χρησιμοποιούνται. Οι πληροφορίες στον διακομιστή και οι έξοδοι των εκτυπωτών της συσκευής ελέγχονται και η εκλογική διαδικασία ελέγχεται και διασφαλίζεται. Οι πληροφορίες που καταγράφονται από τον εκτυπωτή υποστηρίζουν επίσης την αξιοπιστία της εταιρείας ελέγχοντας το λογισμικό και τις αναφορές της εταιρείας. 

Η κρυπτογραφική ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της συσκευής και του διακομιστή πραγματοποιείται μέσω πρωτοκόλλου ασύρματης επικοινωνίας κλειστού κυκλώματος. Το κλειστό κύκλωμα αποτρέπει την εξωτερική παρέμβαση. 

Έχει αποδειχθεί στις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σε χαρτί με το ψηφιακό εκλογικό σύστημα είναι αξιόπιστες και υγιείς. Λόγω ενστάσεων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συγκρότησε επιτροπή για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών. Αξιωματούχοι της Επιτροπής δήλωσαν ότι "οι εκλογές του 2020, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες εκλογές στις ΗΠΑ, ήταν οι πιο ασφαλείς εκλογές στη χώρα. Οι ισχυρισμοί για δόλιες ψήφους απαξιώθηκαν με τη σύγκριση των χάρτινων αρχείων κάθε ψήφου με τα ψηφιακά αρχεία". αναφέρει η ανακοίνωση.  

Ως VOITERM, έχουμε καταστήσει την πιο προηγμένη έκδοση αυτής της εφαρμογής, η οποία, όπως επεσήμαναν Αμερικανοί αξιωματούχοι, αύξησε την ασφάλεια της ψηφοφορίας, έτοιμη για χρήση ως αποτέλεσμα εντατικών μελετών Ε&Α. Είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το λαό μας σε απαιτήσεις όπως προεδρικές εκλογές, βουλευτικές εκλογές TBMM, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικά επιμελητήρια, βιομηχανικά επιμελητήρια, προεδρικές εκλογές κομμάτων, προεδρικές εκλογές αθλητικών συλλόγων και ομοσπονδιών κ.λπ.