В същото време имаме възможност да извършваме лични или групови изборни операции в рамките на един и същ изборен орган. Например през ноември 2022 г., непосредствено след изборите за президент на ITO, 5 дни по-късно в различни избирателни урни са проведени избори за президент на професионалните камари, свързани с ITO. Като цифрова избирателна система VOITERM имаме привилегията различни хора или групи да провеждат избори на едно и също устройство, при условие че те са в рамките на едни и същи избори. 

Поне на предстоящите местни избори използването на VOITERM Digital Election System на митническите пунктове за международни изходи може да бъде много добър пример. 

Президентски избори, избори за депутати на ТБММ, избори за местни органи на властта, професионални камари, индустриални камари, избори за президент на партия, избори за президент на спортни клубове и федерации ... и т.н. Накратко, като компания ние сме готови да служим на нашата страна и на нашия народ.