Б. ще разгледа широк спектър от материали за технологичните иновации, които пренасят опита от гласуването в бъдещето и въздействието на тези иновации върху избирателните процеси. Ще разгледаме как Б. интегрира иновации като сигурни системи за онлайн гласуване, процеси за преброяване на гласове, базирани на блокчейн технология, и удобни за потребителя интерфейси. Също така ще опишем подробно приноса на технологиите за демокрацията, като представим визията на БДЖ за разширяване на демократичното участие и неговото въздействие върху бъдещите демократични процеси.