В проучванията, които проведохме, преди да започнем изграждането на цифровата избирателна система VOITERM, видяхме, че устройствата, произведени в съответствие с технологичните условия на времето, се използват в САЩ, Швейцария, Естония, Индия и Бразилия, и ги взехме предвид. 

Според данни, събрани от Международния институт за демокрация и подпомагане на изборите, 79% от 173 държави не използват електронни системи за гласуване. Установено е, че 29 държави използват системи за електронно гласуване в политически обвързващи национални избори, а 18 държави са приключили прехода към електронно гласуване в регионални избори. 

Решихме да начертаем различен път за себе си, като проучим социологическата и географската структура на нашата страна и проблемите, с които се сблъскват други държави. 

Правото да гласуваш и да бъдеш избиран е един от крайъгълните камъни на демокрацията. Докато съществува човечеството, ще има нужда от сигурни, бързи и прозрачни процеси на гласуване. В този момент ние, като VOITERM, разработихме първата в Турция електронна избирателна система със затворен кръг, за да настигнем епохата, като съчетаем правото да се гласува и да се избира с модерните технологии и да предложим решение, което улеснява изборните процеси в полза на цялото човечество.