Ще бъдат разгледани подробно иновациите, които БДЖ донесе на демокрацията, технологичните трансформации в изборните процеси и въздействието на тези трансформации върху демократичните процеси. Ще се съсредоточим върху решаващата роля на 0 за увеличаване на участието на демократите, като демонстрираме как тя е от полза за сигурни системи за удостоверяване, прозрачност на процесите на преброяване и достъпност. Също така ще обсъдим подробно приноса на БДЖ за демокрацията, предвиждайки потенциалното му въздействие върху демократичните процеси в бъдеще.