Eyni seçim qurumu daxilində fərdi və ya qrup əsaslı seçim proseslərini eyni vaxtda həyata keçirmək imkanımız var. Məsələn, 2022-ci ilin noyabrında İTO prezident seçkilərindən dərhal sonra İTO-ya bağlı peşəkar palatalar üçün 5 gün sonra müxtəlif seçki qutularında prezident seçkiləri keçirildi. VOITERM Rəqəmsal Seçim Sistemi olaraq, eyni seçimdə olmaları şərti ilə müxtəlif şəxslərə və ya qruplara eyni cihazda seçim etməyə icazə vermək imtiyazımız var.

VOITERM Rəqəmsal Seçki Sisteminin beynəlxalq gedişlər üçün gömrük qapılarında istifadəsi ən azı qarşıdan gələn yerli seçkilərdə çox yaxşı nümunə ola bilər.

Prezident, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə parlament seçkiləri, yerli idarəetmə seçkiləri, peşə palataları, sənaye palataları, partiya prezident seçkiləri, idman klubları və federasiya prezident seçkiləri... və s. Bir sözlə, biz şirkət olaraq ölkəmizə, xalqımıza xidmət etməyə hazırıq.