Voiterm-in demokratiyaya gətirdiyi yeniliklər, Seçki proseslərindəki texnoloji dəyişikliklər və bu dəyişikliklərin demokratik proseslərə təsiri ətraflı araşdırılacaqdır. Voiterm-in demokratların iştirakını artırmaqda həlledici roluna diqqət yetirəcəyik, bunun etibarlı identifikasiya sistemlərinə, sayma proseslərinin şəffaflığına və əlçatanlığa necə fayda gətirdiyini nümayiş etdirəcəyik. Voiterm-in demokratiyaya verdiyi töhfələri də ətraflı müzakirə edəcəyik, gələcəkdə demokratik proseslərə potensial təsirini gözləyirik.