VOITERM Rəqəmsal Seçki Sisteminə başlamazdan əvvəl apardığımız araşdırmalarda Amerika, İsveçrə, Estoniya, Hindistan və Braziliyada dövrün texnoloji şərtlərinə uyğun istehsal edilən cihazların istifadə edildiyini gördük və onları araşdırdıq.

Demokratiya və Seçkilərə Yardım üzrə Beynəlxalq İnstitutun tərtib etdiyi məlumatlar göstərir ki, 173 ölkənin 79%-i elektron səsvermə sistemlərindən istifadə etmir. 29 ölkənin siyasi məcburiyyəti olan milli seçkilərdə elektron səsvermə sistemlərindən istifadə etdiyi aşkar edilərkən, 18 ölkədə regional seçkilərdə elektron səsverməyə keçidin tamamlandığı müşahidə edilib.

Ölkəmizin sosioloji-coğrafi quruluşunu və digər ölkələrin yaşadığı problemləri araşdıraraq özümüzə fərqli bir yol cızmaq qərarına gəldik.

Seçmək və seçilmək hüququ demokratiyanın təməl daşlarından biridir. Nə qədər ki, bəşəriyyət var, təhlükəsiz, sürətli və şəffaf səsvermə proseslərinə ehtiyac olacaq. Bu nöqtədə VOITERM olaraq, seçmək və seçilmək hüququnu müasir texnologiya ilə birləşdirərək zamana yetişmək və seçki prosesini asanlaşdıran bir həll təklif etmək üçün Türkiyənin ilk qapalı elektron seçki sistemini inkişaf etdirdik. bütün bəşəriyyətin xeyrinədir.